www.eprace.edu.pl » bezprzewodowy-pomiar » Wstęp

Wstęp

W ostatnich latach obserwuje się nagły wzrost zainteresowana sieciami sensorowymi, w kontekście ich praktycznie nieograniczonego zakresu wykorzystania. W roku 2003, prestiżowe pismo „Technology Review” sklasyfikowało bezprzewodowe sieci sensorowe w pierwszej dziesiątce technologii, które mogą zmienić świat i mieć zasadniczy wpływ na społeczeństwo. Od tego czasu bezprzewodowe sieci sensorowe rozwinęły się diametralnie, dzięki znacznemu postępowi w komunikacji bezprzewodowej i projektowaniu coraz mniejszych i bardziej efektywnych układów elektronicznych. Powstaje coraz więcej firm oferujących gotowe systemy, a nowe technologie opracowywane są w licznych placówkach naukowo-badawczych.

Głównymi problemami przed którymi stoi dalszy rozwój bezprzewodowych sieci sensorowych są: bariera technologiczna w postaci niedostatecznej miniaturyzacji elementów elektronicznych (hipotetyczna technologia „Smart Dust”), efektywne pozyskiwanie energii elektrycznej z otoczenia, oraz efektywne protokoły transmisji danych w sieci.

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest zaprojektowanie i zbudowanie od podstaw, systemu bezprzewodowego pomiaru temperatury w postaci: fizycznych urządzeń, oraz oprogramowania wbudowanego.

W rozdziale drugim przedstawione zostały informacje wstępne o bezprzewodowych sieciach sensorowych. Pokrótce zaprezentowano istotę działania i budowę tego typu sieci, omówiono zastosowania sieci sensorowych w otaczającym świecie, przedstawiono fizyczną budowę typowego węzła sieciowego. W podrozdziale „Rozwiązania komercyjne” omówione zostały najbardziej popularne, jak i najbardziej nowatorskie rozwiązania komercyjne dostępne obecnie na rynku. Dokonany został szczegółowy opis wstępnego projektowania bezprzewodowej sieci sensorowej, w oparciu o czynniki mające wpływ na tworzenie sieci i jej pracę. Rozdział kończy się omówieniem najpopularniejszej obecnie technologii stosowanej w bezprzewodowych sieciach sensorowych – protokołu ZigBee.

Rozdział trzeci zawiera meritum pracy magisterskiej. W podrozdziale „Informacje wstępne” określono motywację autora w stosunku do zastosowania projektowanego systemu pomiarowego. W rozdziale kolejnym przedstawiono szczegółowe założenia projektowe, w odniesieniu do planowanej części sprzętowej jak i programowej. Dalsza część pracy zawiera kompletny opis zbudowanych modułów, ideę działania sieci, oraz zobrazowanie użytkowania systemu.

W rozdziale czwartym podsumowano zaprojektowany system pomiarowy i opisano możliwości jego dalszego rozwoju.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.