www.eprace.edu.pl » bezprzewodowy-pomiar » spis treści

Oprogramowanie systemu do bezprzewodowego pomiaru temperatury1. Wstęp2. Zagadnienia podstawowe

 2.1. Rozproszony system pomiarowy

 2.2. Bezprzewodowa sieć sensorowa

 2.3. Zastosowania bezprzewodowych sieci sensorowych

 2.4. Budowa węzła sieciowego

 2.5. Rozwiązania komercyjne

 2.6. Projektowanie bezprzewodowej sieci sensorowej

 2.7. Protokoły rutingu i topologie sieci sensorowych

 2.8. Standard 802.15.4 i ZigBee3. Projekt bezprzewodowego systemu pomiaru temperatury

 3.1. Informacje wstępne

 3.2. Założenia projektowe

 3.3. Część sprzętowa

 3.4. Idea działania systemu

 3.5. Algorytm działania programu modułu nadrzędnego i podrzędnego

 3.6. Obsługa bezprzewodowego systemu pomiaru temperatury4. Podsumowanie5. Bibliografia6. Dodatek Płyta CD

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.