www.eprace.edu.pl » bezprzewodowy-pomiar » Bibliografia

Bibliografia

 1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna , Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.

 2. Gryboś P.: Zintegrowane czujniki pomiarowe, Wydawnictwa AGH, Kraków,2011.

 3. Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006.

 4. Dargie W., Poellabauer C.: Fundamentals of Wireless Sensor Networks, Wiley, West Sussex, 2010,str. 8.

 5. Jeznach J., Niepsuj P.: Analiza protokołów rutingu w sieciach sensorowych, praca dyplomowa magisterska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 2007.

 6. http://fiji.eecs.harvard.edu/Mercury, sierpień 2012.

 7. http://www.wisene.pl/index.php?page=opis-systemu, sierpień 2012.

 8. Dziennik ustaw Nr 138, Poz. 972, Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowo nadawczych i nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.

 9. http://www.shimmer-research.com/p/products/sensor-units-and-modules/shimmer-wireless-sensor-unitplatform, sierpień 2012.

 10. http://www.openautomation.net/uploadsproductos/micaz_datasheet.pdf, sierpień 2012.

 11. http://sine.ni.com/np/app/main/p/ap/imc/lang/pl/pg/1/sn/n17:imc,n21:11297/fmid/108/#measurement_nodes, sierpień 2012.

 12. http://www.memsic.com/products/wireless-sensor-networks/environmental-systems.html, sierpień 2012.

 13. Zdunek R.: Bezprzewodowa sieć sensorowa, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Poznańska, Poznań, 2010.

 14. Leuschner C. J.: The design of a simple energy efficient routing protocol to improve wireless sensor network lifetime, University of Pretoria, 2005.

 15. Sohraby K., Minoli D., Znati Taieb.: Wireless Sensor Networks, Wiley – Interscience, 2007r.

 16. Kintner-Meyer M.: Opportunities of Wireless Sensors and Controls for Building Operation, Pacific Northwest National Laboratory, 2004.

 17. http://www.atmel.com/, wrzesień 2012.

 18. Nota katalogowa ATmega88, http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf, październik 2012.

 19. Nota katalogowa RFM12B, http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM12B.pdf, październik 2012.

 20. http://www.hoperf.com/, październik 2012.

 21. http://www.ee.nmt.edu/~teare/ee308l/datasheets/S12SPIV3.pdf, październik 2012.

 22. Barycki W.: Anteny w urządzeniach SRD, Elektronika Praktyczna Plus 1/2007.

 23. Nota katalogowa FT232RL, http://www.ftdichip.com/Support/Documents/ DataSheets/ICs /DS_FT232R.pdf., październik 2012.

 24. http://www.ftdichip.com/, październik 2012.

 25. Nota katalogowa, http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf, październik 2012.

 26. Francuz T.: Język C dla mikrokontrolerów AVR – od podstaw do zaawansowanych aplikacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2011.

 27. http://www.linear.com/, grudzień 2012.

 28. Dziurdzia P., Lichota K.: A Compact Thermoelectric Harvester for Waste Heat Conversion, 35th International Conference of IMAPS - CPMT IEEE Poland, Gdańsk-Sobieszewo, 2011r.

 29. http://www.eclipse.org/, grudzień 2012.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.