www.eprace.edu.pl » bezprzewodowy-pomiar » Zagadnienia podstawowe » Zastosowania bezprzewodowych sieci sensorowych

Zastosowania bezprzewodowych sieci sensorowych

Węzły sieci sensorowych mogą zawierać w sobie różnego rodzaju czujniki wielkości pomiarowych, począwszy od pomiaru temperatury i wilgotności, aż po zaawansowane czujniki drgań sejsmicznych skorupy ziemskiej. Duża różnorodność odmian sensorów, sprawia iż mogą one być stosowane do pomiaru wielu czynników w zróżnicowanych środowiskach. Współczesny przemysł w dużej mierze opiera się na podstawie pomiarów wykonywanych przez bezprzewodowe systemy pomiarowe, gdyż generuje to mniejsze koszty (brak okablowania) i zwiększa elastyczność systemu (mobilność). Przykładem może być integracja z siecią przemysłową PROFINET, opracowaną przez organizację PROFIBUS International.

Zastosowania bezprzewodowych sieci sensorowych:

W Stanach Zjednoczonych został wprowadzony system wczesnego alarmowania ALERT, ostrzegający przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. Czujniki bezprzewodowe na dużym obszarze badają poziomy rzek, ilość opadów, prędkość wiatru. Dane pomiarowe przesyłane są do stacji odbiorczych, a następnie analizowane są w centralnych bazach danych, pozwala to w porę zaalarmować ludność o grożących im niebezpieczeństwach. W Polsce natomiast od 1999r. działa System Monitoringu i Osłony Kraju (w skrócie SMOK), spełniający podobne zadania co system ALERT.

Przedstawione zastosowania bezprzewodowych sieci sensorowych są jedynie małą cząstką ich możliwości. Ich zastosowanie sprawdza się wszędzie tam gdzie konieczna jest akwizycja danych pomiarowych z wielu punktów, bądź też konieczne jest sterowanie pracą określonych urządzeń, a zastosowanie metody przewodowej jest utrudnione, bądź też niemożliwe.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.