www.eprace.edu.pl » bezprzewodowy-pomiar » Zagadnienia podstawowe » Protokoły rutingu i topologie sieci sensorowych

Protokoły rutingu i topologie sieci sensorowych

Trasowanie, inaczej ruting to proces wyznaczania trasy przesyłowej danych w sieciach informatycznych. W przypadku sieci sensorowych trasowanie jest procesem bardzo złożonym. W odróżnieniu od sieci komputerowych i komórkowych, bezprzewodowe sieci sensorowe są aplikacyjno-zorientowane, a wymagania im stawiane są zależne od aplikacji w której są wykorzystywane. Moc obliczeniowa i zasoby energetyczne sensorów są niezmiernie ograniczone, a ich liczba w pojedynczej sieci może być ogromna. Między innymi z tych powodów stosowanie klasycznych protokołów komunikacyjnych z sieci typu komputerowych, czy też sieci telefonii komórkowej jest niemożliwe.

Protokoły rutingu można podzielić na trzy zasadnicze grupy ze względu na: zestawienie ścieżki transmisyjnej, strukturę sieci (topologię) i inicjatora komunikacji. Schemat podziału protokołów przedstawiono na rys. 2.8 [14].

Rys. 2.8: Podział protokołów rutingu [14].

Zestawienie ścieżki transmisyjnej:

Struktura sieci:

Rys. 2.9: Bezpośrednia struktura sieci.


Rys. 2.10: Hierarchiczna struktura sieci.


Rys. 2.11: Jednolita struktura sieci.

W przypadku kiedy dany sensor znajduje się poza zasięgiem pozostałych węzłów, a rozszerzanie sieci nie jest opłacalne, zastosować można urządzenie pełniące funkcję regeneratora sygnału (ang. Repeater).

Inicjator komunikacji:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.