www.eprace.edu.pl » bezprzewodowy-pomiar » Projekt bezprzewodowego systemu pomiaru temperatury » Informacje wstępne

Informacje wstępne

Koszt wykonania instalacji kablowej służącej do monitoringu i sterowania w systemach automatyki budynków często przewyższa koszt samego systemu i zastosowanych urządzeń. Często wręcz, poprowadzenie sieci kablowej jest niemożliwe ze względu na budowę budynku. Szacuje się że oszczędność z zastosowania sieci bezprzewodowej w stosunku do tradycyjnej sieci kablowej w systemach inteligentnych budynków BMS (ang. Building Management System) może wynieść od 20% do aż 80%[16].

System zarządzania budynkiem pozwala znacząco obniżyć koszty utrzymania, oraz poprawia komfort i bezpieczeństwo mieszkańców domu. Inteligentny budynek składa się z wielu czujników i detektorów, oraz jednego zintegrowanego systemu zarządzania wszystkimi instalacjami w budynku. Dzięki sygnałom dochodzącym z czujników i detektorów do systemu zarządzającego możliwe jest reagowanie na zmiany czynników środowiskowych, zarówno występujących na zewnątrz (np. nasłonecznienie) jak i wewnątrz (np. wilgotność powietrza w pomieszczeniu).

Zaprojektowany system pomiarowy służy do bezprzewodowego monitorowania temperatury powietrza wewnątrz budynków. Dane pomiarowe przesyłane są z modułów podrzędnych do modułu nadrzędnego, a następnie do komputera poprzez interfejs USB. Schemat poglądowy zastosowania zaprojektowanego systemu przedstawia rys. 3.1.

Rys. 3.1: Zastosowanie zaprojektowanego systemu pomiarowego.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.